Μια καλή πρακτική για τους μαθητές – όσον αφορά  την ανάπτυξη δεξιοτήτων – είναι η εμπειρική γνώση της σποράς και της καλλιέργειας λουλουδιών τόσο σε γλάστρες όσο και σε κήπο . Τα συγκεκριμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από μαθητές της  Β ‘ Γυμνασίου στον 1ο όροφο του σχολείου μας .