Το 2ο Γυμνάσιο Καβάλας, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα και στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων του σχολείου και των γονέων υλοποίησε, διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) για 4η συνεχόμενη χρονιά, τα δύο τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος-Πηγών, και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Ν. Καβάλας βιωματικό σεμινάριο για γονείς  παιδιών εφηβικής ηλικίας με θέμα: «Ενδυνάμωση γονέων με παιδιά στην εφηβεία».

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2021-Ιανουάριος 2022 και είχαν διάρκεια δύο (2) ώρες, μία φορά την εβδομάδα. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση ήταν οι εκπαιδευτικοί: Σκούρτας Αβραάμ ΠΕ11/Διευθυντής, Περικλέους Παρασκευή ΠΕ02 για το 2ο Γ/σιο Καβάλας, Ασλανίδου Αγαθή ΠΕ70/ Διευθύντρια για το Δ.Σ. Αγιάσματος-Πηγών και Τσελέπη Χρύσα συντονίστρια και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Ν. Καβάλας.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων  μέσα από την εκμάθηση τεχνικών και την ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την προστασία της οικογενειακής συνοχής και επικοινωνίας.

Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι γονείς θα είναι ικανοί:

 • να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τεχνικές για την επικοινωνία με τα παιδιά τους.
 • να εκφράζουν και αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των παιδιών τους.
 • να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να «στηρίζονται στα πόδια τους» ξεκινώντας από την ενίσχυση της δικής τους αυτοεκτίμησης.
 • να αντιλαμβάνονται και να θέτουν όρια καθώς και να επιλύουν συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια.
 • να γνωρίζουν για μύθους και αλήθειες που αφορούν στη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και τα αίτια της εξάρτησης απ’ αυτές.

Οι γονείς, μέσω της αλληλεπίδρασης και της ενεργητικής συμμετοχής, μοιράστηκαν συναισθήματα, προβληματισμούς, απέκτησαν σημαντικές βιωματικές εμπειρίες μέσα από τις ομάδες εργασίας και ενημερώθηκαν μέσα από μια πλούσια θεματολογία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Εισαγωγή στις ανάγκες των εφήβων
 • Ψυχική ευαλωτότητα των εφήβων και των γονέων
 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Όρια και συγκρούσεις
 • Αυτοεκτίμηση
 • Εφηβεία και εξαρτήσεις
 • Αξιολόγηση/Αναστοχασμός