ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κάθε κτήριο μια ιστορία στην πόλη
10η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Η Γ’ τάξη του 2ου Γυμνασίου Καβάλας πραγματοποίησε...
Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 η Γ΄ Γυμνασίου επισκέφτ...
Την Τρίτη 15/05/2023 πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκπαιδε...