Φέτος, καθώς οι εθνικοί επέτειοι, γιορτάστηκαν μέσα στις τάξεις, ανά τμήματα, ήταν μια
εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουμε τεχνικές συναισθηματικής επίγνωσης και εκπαιδευτικού
δράματος για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν ένα είδος
βιωματικής μάθησης, στην οποία η εμπειρία του εκπαιδευόμενου κατέχει κεντρική θέση σε όλες
τις πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές αξιοποιούν εμπειρίες που προκύπτουν από τη
συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που τους προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν καθώς
αναλύουν την εμπειρία τους, αναστοχάζονται πάνω σε αυτήν, την αξιολογούν και την
ανακατασκευάζουν. Η γιορτή γίνεται έτσι μια ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν και
να σκεφτούν κριτικά.

Στη γιορτή της 17ης Νοεμβρίου οι μαθητές του Β1, αξιοποιώντας τη μέθοδο των παγωμένων
εικόνων αναπαράστησαν σκηνές της εποχής. Αναπαράστησαν ένα στιγμιότυπο από διάγγελμα
του δικτάτορα, Γ. Παπαδόπουλου, ένα στιγμιότυπο φυλάκισης, ένα στιγμιότυπο λαϊκής
διαδήλωσης και ένα στιγμιότυπο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Καθώς οι μορφές
ζωντάνευαν, η ομάδα μπορούσε να διερευνήσει τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών της
Ιστορίας και να βιώσει τις συνθήκες της εποχής. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν τον τρόπο με τον
οποίο οι δικτάτορες χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να ευτελίσουν τις ανθρώπινες αξίες. Στη
συνέχεια διερεύνησαν τους κινδύνους που απειλούν τις σύγχρονες δημοκρατίες, τους τρόπους με
τους οποίους μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες και τους
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε τη δημοκρατία στην καθημερινότητά μας.

Η καθηγήτρια

Λιατσοπούλου Αννίτα

Πατήστε στον διπλανό σύνδεσμο