Φέτος, καθώς οι εθνικοί επέτειοι, γιορτάστηκαν μέσα στις τάξεις, ανά τμήματα, ήταν μια
εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουμε τεχνικές συναισθηματικής επίγνωσης και εκπαιδευτικού
δράματος για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν ένα είδος βιωματικής μάθησης, στην οποία η εμπειρία του εκπαιδευόμενου κατέχει κεντρική θέση σε όλες τις πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές αξιοποιούν εμπειρίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που τους προτείνουν οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν καθώς αναλύουν την εμπειρία τους, αναστοχάζονται πάνω σε αυτήν, την αξιολογούν και την ανακατασκευάζουν. Η γιορτή γίνεται έτσι μια ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν και να σκεφτούν κριτικά.
Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές του Β2, ολοκληρώνοντας πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, στο οποίο με τη μέθοδο του “Αναγνωστικού Ημερολογίου” μελέτησαν το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, συμμετείχαν σε μια σειρά βιωματικές δραστηριότητες.
Αναγνώρισαν τα συναισθήματα που ενέχουν διάφορα αποσπάσματα του βιβλίου, κινούμενοι μέσα στον χώρο, σκέφτηκαν τι σημαίνει για αυτούς ελευθερία, φασισμός και για ποιο λόγο ο Πέτρος είναι πραγματικός ήρωας.

Η καθηγήτρια

Λιατσοπούλου Αννίτα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο