ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ PROJECT

Το σχολικό έτος 2023-24 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που παρακολούθησαν το σεμινάριο “Teaching cinema in the classroom and beyond” υλοποίησαν το πολιτιστικό πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» .

Στόχοι του προγράμματος ήταν

Α.Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του οπτικοακουστικού γραμματισμού στους μαθητές, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν τα οπτικοακουστικά έργα (ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, βίντεο στο διαδίκτυο) με κριτική σκέψη και ουσιαστικό αναστοχασμό, τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενό τους.
Β. Η εξοικείωση τους με τη γλώσσα της οπτικοακουστικής έκφρασης και τη σύνδεσή της με την εκπαιδευτική διαδικασία
Γ. Η καλλιέργεια της Δημιουργικότητας, της Συνεργασίας και της Επικοινωνίας, της Ικανότητας εύρεσης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών.
Έτσι οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σε θέματα σύνθεσης εικόνας και λήψης φωτογραφίας, – Επεξεργασία φωτογραφίας και video.
Οι μαθητές εμπνευσμένοι από ταινία μικρού μήκους του προγράμματος «Βλέπω και συζητώ» του κέντρου εκπαιδευτικών δράσεων και διαπολιτισμικής επικοινωνίας ΚΑΡΠΟΣ δημιούργησαν το παραπάνω βίντεο