ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Padlet: Για ποιον από τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης θα αγωνιζόμουν;

https://padlet.com/2gymerasmus/c2zv7nv1oox7rper

https://padlet.com/2gymerasmus/j95cbbmbf5u73b4o

Mentimeter: Παρατηρήστε τον πίνακα ζωγραφικής του Horst Strempel. Τι αισθήματα σας δημιουργεί; Υπάρχουν στην εποχή μας στρατόπεδα συγκέντρωσης; Καταγράψτε τις σκέψεις σας.

Mentimeter: Παρατηρήστε τα graffiti του Banksy. Τι πιστεύετε ότι απεικονίζει το παιδί; Καταγράψτε τις σκέψεις σας.

Infographic με θέμα την μόλυνση των θαλασσών.

Story Jumper activity – Woman’s rights – My rights

https://www.storyjumper.com/book/read/151371931/640f4250a140b

https://www.storyjumper.com/book/read/151496101/640f433d47bfe

https://www.storyjumper.com/book/read/151371181/640f436013039

https://www.storyjumper.com/book/read/151371071/640f43a32712d